1

Začínáme s Arduinem – Sériový monitor

Tento článek je součástí ArduinoAcademy, doporučuji se do něj přihlásit, abys získal kompletní vzdělání.

Velice často budeme používat sériový monitor. Arduino posílá po sériové lince různé informace. Tyto informace mohou být různé hodnoty čidel či modulů. Můžeme přes linku posílat různé stavy zařízení ZAPNUTO, VYPNUTO a další. Posílat můžeme pouze text, obrázky posílat nelze.

Použití sériové linky je velice jednoduché. Ve funkci setup() zavoláme

[sourcecode language=“plain“]Serial.begin(9600);[/sourcecode]

Hodnota 9600 baudů je rychlost, kterou budeme komunikovat s počítačem.

Nyní máme zahájenou komunikaci s počítačem přes sériovou linku. Teď pošleme informaci do počítače.

arduino-serial_monitor

Výpis na nový řádek

[sourcecode language=“plain“]Serial.println("Zprava pres seriovou linku");[/sourcecode]

Vypíše se nám vždy na nový řádek

Výpis na jeden řádek

Také můžeme použít

[sourcecode language=“plain“]Serial.print("Zprava pres seriovou linku");[/sourcecode]

Vypíše se nám na jeden řádek

 

Ukázkový kód

[sourcecode language=“plain“]int cidlo = A5; //budeme třeba číst hodnotu z čidla (například z fotorezistoru)

void setup()
{
Serial.begin(9600); //zahájení sériové komunikace
}

void loop()
{
int hodnota = analogRead(cidlo); //přečteme hodnotu z pinu a uložíme do proměnné hodnota
Serial.println(hodnota); //pošle na Serial Monitor hodnotu
}[/sourcecode]

Arduino Uno, Mega, Senzory, Moduly za

VÝHODNOU CENU

Adam Gajdečka

Vytvářím návody pro Arduino, skvěle se orientuji v IT a označuji se za geeka. Miluji nové technologie, protože jsou úžasné. Budu rád, když můj malý magazín o Arduinu podpoříte! Děkuji moc, jste skvělí

Jeden komentář

  1. Jenom bych pro začátečníky doplnil, že rozdíl mezi funkcí ‚print‘ a ‚println‘ je v tom, že funkce ‚println‘ provede odřádkování, to znamená automaticky doplní na konec znaky enter a new line. Naopak funkce print neprovede nic takového, takže je možné ji použít opakovaně za sebou a tím jakoby skládat řetězec dohromady na jeden řádek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *