0

Ohnivý senzor (Flame sensor)

Využití

Používá se k detekci blízkých požárů. Může sloužit k monitorování různých projektů, výborně může sloužit jako bezpečnostní opatření. V případě požáru se může zařízení například vypnout.

Jak to funguje

Čidlo plamene je velmi citlivé na infračervené vlnové délky při 760 nm ~ 1.100 nm světla

Co potřebujeme?

Zapojení

VCC…… 5V nebo 3,3V

A0………. Analogový výstup (A0)

D0……… Digitalní výstup

GND….. Zem (GND)

 

flame sensor

 

Zdrojový kód

const int sensorMin = 0; // senzor minimum
const int sensorMax = 1024; // senzor maximum

void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
//přečte hodnotu na A0
int sensorReading = analogRead(A0);
int range = map(sensorReading, sensorMin, sensorMax, 0, 3);

// rozsah hodnot:
switch (range) {
case 0:
Serial.println(„** Hoří **“);
break;
case 1:
Serial.println(„** Oheň v blízkosti **“);
break;
case 2: // Oheň nedetekován
Serial.println(„Žádný oheň“);
break;
}
delay(1); // zpoždění mezi čtením hodnot

 

Návod převzat z http://www.instructables.com/id/Arduino-Modules-Flame-Sensor/?ALLSTEPS vč. forografie

 

Arduino Uno, Mega, Senzory, Moduly za

VÝHODNOU CENU

Adam Gajdečka

Vytvářím návody pro Arduino, skvěle se orientuji v IT a označuji se za geeka. Miluji nové technologie, protože jsou úžasné. Budu rád, když můj malý magazín o Arduinu podpoříte! Děkuji moc, jste skvělí

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *