0

LED bargraf

Jedná se o sloupcový graf, kde je v sérii několik LED diod, setkáte se s ním například v audio displejích. Je tvořen z řady LED diod v řadě, jedná se o levnou součástku. Bargraf si připojíme na digitální piny Arduina. Ovládání je velice jednoduché, jestliže víte, jak ovládat LED diody.bargraf

Potřebujeme

  • Arduino
  • LED bargraf
  • Potenciometr
  • 10x 220 ohm rezistor
  • propojky
  • nepájivé pole

 

Zapojení

 zapojení bargraf

 

Zdrojový kód

[sourcecode language=“plain“]const int analogPin = A0;   //připojíme potenciometr
const int ledPocet = 10;    // definujeme počet LED diod v Bargrafu

int ledPins[] = {
  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
};  

void setup() {
 
  for (int thisLed = 0; thisLed < ledPocet; thisLed++) {
    pinMode(ledPins[thisLed], OUTPUT);
  }
}

void loop() {
  // čteme hodnoty potenciometru
  int sensorReading = analogRead(analogPin);
  // nastavujeme LED diody podle potenciometru
  int ledLevel = map(sensorReading, 0, 1023, 0, ledPocet);

 
  for (int thisLed = 0; thisLed < ledPocet; thisLed++) {
 
    if (thisLed < ledLevel) {
      digitalWrite(ledPins[thisLed], HIGH);
    }
    // turn off all pins higher than the ledLevel:
    else {
      digitalWrite(ledPins[thisLed], LOW);
    }
  }
}

[/sourcecode]

 

 

 

 

Arduino Uno, Mega, Senzory, Moduly za

VÝHODNOU CENU

Adam Gajdečka

Vytvářím návody pro Arduino, skvěle se orientuji v IT a označuji se za geeka. Miluji nové technologie, protože jsou úžasné. Budu rád, když můj malý magazín o Arduinu podpoříte! Děkuji moc, jste skvělí

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *