1

Arduino s ULTRAZVUKOVÝM SENZOREM

Součástka HC-SR04 ZVUKOVÝ SENZOR dokáže měřit vzdálenost, hodí se například pro roboty, aby se vyhýbali překážkám.

10456190_405138282973512_794171545171007706_n

Potřebujete:

 

Následující zapojení se zdrojovým kódem vypíše na sériovou linku vzdálenost od senzoru. Senzor měří od 2 cm do 450 cm s přesností 3 mm.

Když budete chtít provést nějaký příkaz, když nastane nějaká hodnota, stačí napsat podmínku. Podmínku vložte do části loop.

[sourcecode language=“plain“]
if (distance <=15) {     //když bude hodnota 15 cm nebo méně, tak se LED rozsvítí
digitalWrite(LEDPin, HIGH); ;
}

if (distance >15) {   //když bude hodnota více jak 15, tak se LED zhasne
digitalWrite(LEDPin, LOW); ;
}
[/sourcecode]

 Schéma zapojení:

 

HC_SR04

Hlavní zdrojový kód:

[sourcecode language=“plain“]
/*
HC-SR04 zapojte následovně:
VCC to arduino 5v
GND to arduino GND
Echo to Arduino pin 7
Trig to Arduino pin 8
*/

#define echoPin 7 // Echo Pin
#define trigPin 8 // Trigger Pin
#define LEDPin 13 // LED na pinu 13

int maximumRange = 200; // maximální hodnota
int minimumRange = 0; // minimální hodnota
long duration, distance; // Vypočítání vzdálenosti

void setup() {
Serial.begin (9600);
pinMode(trigPin, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT);
pinMode(LEDPin, OUTPUT); // použití led jako indikátor (není potřeba)
}

void loop() {
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);

digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigPin, LOW);
duration = pulseIn(echoPin, HIGH);

//vypočítání v cm
distance = duration/58.2;

if (distance >= maximumRange || distance <= minimumRange){
Serial.println("-1"); //když je překročena hodnota, vypíše se -1
digitalWrite(LEDPin, HIGH);
}
else {

Serial.println(distance);
digitalWrite(LEDPin, LOW);
}

//počkání 50ms
delay(50);
}
[/sourcecode]

Arduino Uno, Mega, Senzory, Moduly za

VÝHODNOU CENU

Adam Gajdečka

Vytvářím návody pro Arduino, skvěle se orientuji v IT a označuji se za geeka. Miluji nové technologie, protože jsou úžasné. Budu rád, když můj malý magazín o Arduinu podpoříte! Děkuji moc, jste skvělí

Jeden komentář

  1. Pingback: Melanie Glastrong

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *